دریافت

♫♫♫

تو هم مثِ من ، همه کابوساتو حفظی و خوابایِ خوبتو نصفه می بینی

میخوای بگذره تا روزات قسطی و بی هدفی شده دیگه حس کلیدی

پُر استرسه لحظه های تو ؟

توو شرایطی که آرامش موجوده توو کپسول و بسته های قرص

فکر نمیکنی کافیه ؟ ، فکر نمیکنی انتظارت از آدمها اضافیه ؟

منم اتفاقا نکردم هرزگی رَم (رو هم) اتِکا به درسِ بی ربط

حتی کسی نبود ازش اعتماد به نفس بگیرم

چی شد ؟ وایسادم ؟ نه این شد

که بادبانم رفت میشد

که گاز دادم  بعد کیشو

مات دادم ، سخت بود واسم با ضعفهام طرف بشم

من وقتی میجنگم که مطمئنا برنده شم

این اون رویاییه که خوابو گرفت ازم

نمیفروشم تا که بخرن به نرخ ازم

مفت نمیدم ، میدونم ارزشو

می شناسم روزگار و راه و رسمشو

اونا هر کاری کردند که من دیده نشم

همین حس موفقیت بهم میده قشنگ

پس بمون حتی اگه میشد غیب شی

بگیر دستِ خودت اینم ریش و قیچی

نگو شروعت از این شنبه ــَست

که زندگی بی جنبه ــَست

این یه بارو من جلو میرم ، الگوت میشم پس

پاشو …

مشکلت چیه ؟ کمبود که راضی نیستی ؟

خودت داری میگی بود ، فعل ماضی نیست این ؟

پس پاشو تو همین الآن

پاشو ، همین الآن

برو جلو با یه کوه جربزه نه اندک

برو جلو مثِ بلدوزر نه غلطک

نگو بَدیم ، نگو ماها همینیم

هیچ وقت دیگه نگو بالاسری نیست

چون که کفره این

جواب بده حتی سر سفره ای

با دهن پُر ، حرف زدن که مشکل نیست

با مغز خالی حرف زدن مشکله

بوده نکته این

پس مزه مزه کن افکارو قبلِ هر کاری

معلوم کن کجا بالا میای قبل حفاریت

ناز نکن نذار که زندگی مفت بره جلو

باز نکن واسه هر کسی تو سفره یِ دلو

دور نگه دار تا یه حدی تو رفیقاتو

ولی نزدیک تر بذار به نظرم رقیباتو

میکنی ملاحظه که چی ؟

وقت مبارزه رسید

خوبه یکی باشه همش باهاش مقایسه بشی

دیدی هیچ وقت تندتر راننده که بی رغیبه نمیرونه

چون بی انگیزه نمی تونه

کمک نخواه!

من یه تنه ثابت کردم دلت پاک باشه هیچ تلاشی بی نتیجه نمی مونه

پاشو …

♫♫♫♫♫♫

پخش توسط سایت : mdzmusic