دریافت


دریافت

محسن یگانه بهت قول میدم

خودت می خوای بری خاطره شی اما دلت می سوزه

تظاهر می کنی عاشقمی این بازی هر روزه

نترس آدم دم رفتن همش دلشوره می گیره

دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره

بهت قول میدم سخت نیست لا اقل برای تو

راحت باش دورم از تو و دنیای تو

راحت باش هیشکس نمیاد جای تو

دلشوره دارم من واسه فردای تو

بهت قول میدم سخت نیست لا اقل برای تو

راحت باش دورم از تو و دنیای تو

راحت باش هیشکس نمیاد جای تو

دلشوره دارم من واسه فردای تو

از عشق هرچیزی که میشناسمو از من گرفتی تو

تو باقی مونده ی احسامو از من گرفتی و

می خوای من باشی و یادت بره مایی وجود داره

خودت آماده ی رفتنی و ترست نمی زاره

اصلا نترس راحت برو بی من

هیشکی به جز تو منو یادش نیست

فک کردی کی از من خبر داره

راحت برو هیشکی حواسش نیست

بهت قول میدم سخت نیست لا اقل برای تو

راحت باش دورم از تو و دنیای تو

راحت باش هیشکس نمیاد جای تو

دلشوره دارم من واسه فردای تو