دریافت

دلم امروز به آرومی خود خو کرده

وای جونم وای دلبر

یاد چشمون سیاهش منو جادو کرده

وای جونم وای دلبر

دلم پی ش پر میزنه به هر دری در میزنه

به هر خونه سر میزنه

دلم دلم دلم

هنوز از دست غمش دیده ما گریونه

وای جونم وای دلبر

بعد عمری هنوزم مرغ دلم نالونه

وای جونم وای دلبر

میرم میگردم سر به سر

دشت و دمن کوه و کمر

میرم از او گیرم خبر

میرم میرم میرم

خدا مهربونه یار عاشقونه دل ما جوونه

وای وای وای

پخش توسط سایت : mdzmusic