جهت دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید


.

ازاین پس جهت دانلود آهنگ در سایت دوم کلیک کنید

.

حبیبی نسای نسای
أصلح عیبه ده إزای
ده ببقى مواعداه بلیل
یقولی الصبح مش جای

حَبِیبَیْ نسای نسای
أَصْلَحَ عَیَّبَهُ ده إزای
ده بِبَقِّی مواعداه بِلَیْل
یقولی الصُبْح مَشّ جای

زهایمر لأ بجد غریب
محیر قلبی لیه ویاه
بحبه بس أکتر عیب
اللی یقولهولی بینساه

حَبِیبَیْ نسای نسای
أَصْلَحَ عَیَّبَهُ ده إزای
ده بِبَقِّی مواعداه بِلَیْل
یقولی الصُبْح مَشّ جای

حَبِیبَیْ نسای نسای
أَصْلَحَ عَیَّبَهُ ده إزای
ده بِبَقِّی مواعداه بِلَیْل
یقولی الصُبْح مَشّ جای

یجیبلی هدیة وأفرح بیه
مفاجأة کان عملهالی
یشوفها یقولی دی منین دی
وینسى إنه جابها لی

یجیبلی هَدْیَة وَأَفْرَح بِیه
مُفاجَأَة کانَ عاملهالی
یُشَوِّفها یقولی دِی مَنَینَ دِی
وَیُنْسَى إِنَّهُ جابهالی

حَبِیبَیْ نسای نسای
أَصْلَحَ عَیَّبَهُ ده إزای
ده بِبَقِّی مواعداه بِلَیْل
یقولی الصُبْح مَشّ جای

.

پخش توسط سایت : mdzmusic