دریافت

خانومی کن و صبر کن بازم

میدونم هر نری رسید مرد شد واست

میدونم مجبور میکنی خودتو مبادا بی معرفتا مجبور باشن

میدونم میشوری میسابی میپزی

این همه صبرت به یه سایه میارزید

میگن سایه یه مرد رو سرته

نمیدونن چقدر آفتابه لای بی کسی

بقل این همه سفره چیدنت روتو اینوری کن یه ذره خوب ببینمت

چرا تو نشدی مث این هرجا که هر مردی با پول خورده میهخره

آ ، نمیتوسنتی مگه ، تو بلد نیستی مگه

کاش یه ذره تورو میشنیدنت

کاش بگیمن یه زنم همه ریختین سرش

این قبل سرد من

همیشه برف روشه

یه دل که پاک و سادست و کلی حرف توشه

همینه ثروت من ، منی که توی قلبم

یه جنگل خزون پر از درخته زرد پوشه

خستم از این همه حرف

از این همه ضعف

چقدر بالاست سر بببینم یه سقف

تقصیر تو نیست اگه چشمام میشه تیره و خیس

چون دنیای آرزو هام

تو چشای حیز تو نیست

چه خبر

چه خبر از صدای در نیومدت

چه خبر أ پشت به من گرمتو

هنو به اندازه کافی مرد نبودنم

اون از بچگیات که با رگ گردن بابا هم اتاقی شد

اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخورد

میون این همه چشم ، که پیرا چرخید تورو پوشوندن همش

چه قدر دست ، دست میزنه بت

چقدر دیگه هیچی نمونده ازت

چقدر همیشه حق با تو نیست

چقدر چشم گفتی فقط سر وا کنی

دلتو تو گرمای خونه سرما دادی

چقدر ساختی و چقد هی تنها شدی

این قلب سرده من

همیشه

این قبل سرد من

همیشه برف روشه

یه دل که پاک و سادست و کلی حرف توشه

همینه ثروت من ، منی که توی قلبم

یه جنگل خزون پر از درخته زرد پوشه

خستم از این همه حرف

از این همه ضعف

چقدر بالاست سر بببینم یه سقف

تقصیر تو نیست اگه چشمام میشه تیره و خیس

چون دنیای آرزو هام

تو چشای حیز تو نیست

مگه چند روزه کلش

بلند شو یکم موهاتو شونه کنش

یه آبی به سر و روت بزن

انقدر غریبگی نکن تو خونه خودت

اصن بلند بلند بخند

بدون اجازه ی هیچکس تو شهر بچرخ

چون خانومی صداتو نبر

هر حرفی داری تو جمع بزنو

لاقل خودت هوای خودتو داشته باش

از کمد درار اون کفشتو که پاشنه داشت

برو جلوی اینه به خودت برس

اون دختر سرحال قدیم و راش بنداز

فکر نکن به هیچی اصن

یه مدتی سر به هیشکی نزن

یه صبر ازت مونده فقط

نذاری اونم بگیرن ازت

این قبل سرد من

همیشه برف روشه

یه دل که پاک و سادست و کلی حرف توشه

همینه ثروت من ، منی که توی قلبم

یه جنگل خزون پر از درخته زرد پوشه

خستم از این همه حرف

از این همه ضعف

چقدر بالاست سر بببینم یه سقف

تقصیر تو نیست اگه چشمام میشه تیره و خیس

چون دنیای آرزو هام

تو چشای حیز تو نیست

پخش توسط سایت : mdzmusic