.

.

اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دفن
نفس حبس و ترس ممتد هست پس
تو تنهاییاتو بزار رو دوش من
صداى تو لالایى میشه تو گوش من
تو تنهاییاتو بزار رو دوش من
صداى تو لالایى میشه تو گوش من
تو شاهد شب و تب و تاب منى
تو شب نارفیقى تو مهتاب منى
تو شاهد شب و تب و تاب منى
تو شب نارفیقى تو مهتاب منى
اونقدر قلبم قبره
اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دفن
نفس حبس و ترس ممتد هست پس
تو تنهاییاتو بزار رو دوش من
صداى تو لالایى میشه تو گوش من
تو تنهاییاتو بزار رو دوش من

صداى تو لالایى میشه تو گوش من
تو گوش من
کدوم لیلی مثل تو مجنون بود
مجنون تویى ، تویى علت وجود
تو اون کوهى که باد به تو تکیه کرد
با اسم تو تفسیر شده واژه مرد
قد قامت صلاة اگه رو لبمه
به حرمت حضور تو بى واهمه
بى واهمه
تو تنهاییاتو بزار رو دوش من
صداى تو لالایى میشه تو گوش من
تو تنهاییاتو بزار رو دوش من
صداى تو لالایى میشه تو گوش من

.

پخش توسط سایت : mdzmusic