.

.

جهت ورد به سایت دوم ما کلیک کنید

.

.

Soy el fuego que arde tu piel
Soy el agua que mata tu sed
El castillo, la torre yo soy
La espada que guarda el caudal

Tú, el aire que respiro yo
Y la luz de la luna en el mar
La garganta que ansío mojar
Que temo ahogar de amor

Y cuáles deseos me vas a dar, oh
Dices tu, mi tesoro basta con mirarlo
Y tuyo será, y tuyo será

من آتش است که پوست شما را می سوزاند
من آب است که تشنگی شما را می کشد
قلعه، برج من هستم
شمشیری که جریان را حفظ می کند

تو هوایی که من نفس می کشم
و نور ماه در دریا
گلو که تمایل به خیس کردن دارد
که من ترس از غم عشق

و چه خواسته ای به من می دهید، آه
شما می گویید، گنجینه من، فقط به آن نگاه کنید
و شما خواهد بود، و شما خواهد شد

.

پخش توسط سایت : mdzmusic