دریافت

 

Ring my bell, ring my bells

بهم یاد آوری کن

Ring my bell, ring my bells

بهم یاد آوری کن

Ring my bell, ring my bells

بهم یاد آوری کن

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

Sometimes you love it
گاهی اوقات عاشقشی

Sometimes you don't
گاهی اوقات نه

Sometimes you need it and you don't wanna let go
بعضی وقتا هم بهش نیاز داری و نمیخوای از دستش بدی

Sometimes we rush it
بعضی وقتا بخاطرش عجله می کنیم

Sometimes we fall
بعضی وقتا موفق نمیشیم

It doesn't matter baby we can take it real slow
اما اصلا مهم نیست عزیزم، میتونیم سخت نگیریم

Cause the way that we touch is something that we can't deny
چون این نوازشها رو هیچکدوممون نمیتونیم نا دیده بگیریم

And the way that you move oh it makes me feel alive
و اون راه رفتنت به من احساس زنده بودن میده

Come on
عجله کن

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

You try to hide it
سعی می کنی مخفیش کنی

I know you do
میدونم که این کارو می کنی

When all you really want is me to come and get to
وقتی تمام چیزی که میخوای من هستم

You move in closer
به من نزدیک میشی

I feel you breathe
نفسهات رو احساس می کنم

It's like the world just disappears when you around me oh
وقتی کنار منی احساس می کنم دنیا محو میشه

Cause the way that we touch is something that we can't deny
چون این نوازشها رو هیچکدوممون نمیتونیم نا دیده بگیریم

And the way that you move oh it makes me feel alive
و اون راه رفتنت به من احساس زنده بودن میده

Come on
عجله کن

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

I say you want, I say you need
میدونم میخوای، میدونم بهش نیاز داری

I can tell by your face, you know the way it turns me on
I say you want, I say you need
میدونم میخوای، میدونم بهش نیاز داری

I will do what it takes, I would never do you wrong
هر کاری لازم باشه انجام میدم، همیشه با تو روراست خواهم بود

Cause the way that we love is something that we can't fight oh yeah
چون عشقی که بین ما وجود داره رو نیشه نادیده گرفت

I just can't get enough oh you make me feel alive so come on
از تو سیر نمیشم، آه، به من احساس زنده بودن میدی

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

I say you want, I say you need
میدونم میخوای، میدونم بهش نیاز داری

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

I say you want, I say you need
میدونم میخوای، میدونم بهش نیاز داری

Ring my bell, ring my bells
بهم یاد آوری کن

پخش توسط سایت : mdzmusic