دریافت

دیگه تکست نده بهم بذا بگذره بره
بگو اکسم بش اینجوری بهتره بیب
دیگه تکست نده بم بذا بگذره بره
بگو اکسم بش اینجوری بهتره بیب

اینجوری بهتره بیب
اینجوری بهتره بیب

آره شاید بهتره نمیشه که یک شبه
اینم مثه مستیه باید بگذره بپره
الان تو این دستشویی منتظر
تکست تو رفیقامم اون بیرون خراب

پی حس نو الان که خوابیدی تو بقلش
دنیا واست قد دونفره اگه اتفاقی
گوشیتو دید عشقم دلت اصلا شور
نزنه بهش بگو اکسمِ بگو خل پسره

لابد بازم مست بوده رو گذشته ها
چت زده منم نمیدونم چنده ساعت
چند ساعته تو فکرتم با این گلا گر
میگیره چیزایی که داشتیم بین هم

شدیم عین هم خودخواهی تا به خود
خوری چه ساده ما همو پیدا کردیم
چه سخته بخوایم گم کنیم

دیگه تکست نده بهم بذا بگذره بره
بگو اکسم بش اینجوری بهتره بیب
دیگه تکست نده بم بذا بگذره بره
بگو اکسم بش اینجوری بهتره بیب

اینجوری بهتره بیب
اینجوری بهتره بیب
اینجوری بهتره بیب

دیگه تکست نده نمیکنم بیبی چکت
وقتی که انقدر سردم که دستام تو
دستات نمیشه چفت امشب برنامت
چیه میشی تو کدوم اکیپ تلپ؟

خودتو لوس کن براش اما اون دلو
نمیده بت ولی من سوخت دادم تو
گاز دادی رفتی اون چشمات واسم
دیگه یادمم نکن فک کن که ایدز داشت

یادم من هنوز همون لجباز گهم که ادا
اطوارتو نمیفهممش باهاتم مهمونی
نمیام جلو دوستاتم نمیخندم بت
لش همینه نمیخوام بدی هی قول بم

دیگه نمیخوام دستمو بگیری وقتی
شدم مثل یه مرده بی حس الانم
کیفت کوکه میخندی عشقت اونه
اگه بینمون دو صفه فاصلس دست

تقدیر رو اسپیس بوده دیگه حرفشم
نزن نخواه معذرت ازم از بعد رفتنم
میده مغزِ رد همش میگذره هفته لش
فقط دیگه حرفشم نزن نخواه معذرت ازم

دیگه حرفشم نزن نخواه معذرت ازم پس
دیگه تکست نده بم بذا بگذره بره
بگو اکسم بش اینجوری بهتره بیب
دیگه تکست نده بم بذا بگذره بره

بگو اکسم بش اینجوری بهتره بیب
دیگه تکست نده بم بذا بگذره بره
دیگه تکست نده بم بذا بگذره بره

پخش توسط سایت : mdzmusic