دریافت

اوبا اوبا از هیفا وهبی

.

یلا بینا حبیبی اوام ننسى روحنا وندلع
والی یرمی علینا کلام واللی یزعل ما یولع
نحضن الایام ونعیش افتح للحیاة قلبک
وان زعلت متسأنلیش یبقى ذنبک على جنبک
انت وانا والهوا والشوق یلا نرقص ونغنی
واللی غاوی اهات ودموع یبعد عنی
اشطة اوبا اوبا یلا نغنی کله یسیب نفسه
اشطة اوبا اوبا
کله یغنی ویدلع نفسه
یا مدلع الدلع دلعنی یاواد کده ده انا قلبی اتوجع
شککنی فی ده وده
ویا لیلی الجرح مر خلی الایام تمر
خلینا نعیش بشویش رقصنی یا جدع
یا مدلع الدلع دلعنی یاواد کده ده انا قلبی اتوجع
شککنی فی ده وده
ویا لیلی الجرح مر خلی الایام تمر
خلینا نعیش بشویش رقصنی یا جدع
اشطة اوبا اوبا یلا نغنی کله یسیب نفسه
اشطة اوبا اوبا
کله یغنی ویدلع نفسه
اشطة اوبا یلا کله یغنی کله یسیب نفسه
اشطة اوبا کله یغنی و یدلع نفسه
بص بقا خلینا احباب مش هانزعل یوما بدا
وتعالى نرقص احسن
اشطة اوبا اوبا یلا نغنی کله یسیب نفسه
اشطة اوبا اوبا
کله یغنی ویدلع نفسه
اشطة اوبا یلا کله یغنی کله یسیب نفسه
اشطة اوبا کله یغنی و یدلع نفسه

پخش توسط سایت : mdzmusic