دریافت

 نازی ناز کن که نازت یه سرونازه

 

نازی ناز کن که دلم پر از نیازه

 

شب آتیش بازی چشمای تو یادم نمی ره

 

هر غم پنهون تو یه دنیا رازه

 

نازی جون باغت آباد شه !

 

خورشیدت گرم !

 

کبک های مست غرورت

 

سینه اشون نرم !

 

نقش تو نقش یه پیچک توی چشم انداز ایوون

 

من نسیم پاییزم

 

دلم پر از شرم

 

دلم پر از شرم.....................

 

منو با تنهایی هام تنها بزار

 

دلم گرفته

 

روزای آفتابی رو به روم نیار دلم گرفته

 

نقش من نقش یه گلدون شکسته است

 

بی گل و آب برا موندن

 

توی ایوون بهار

 

دلم گرفته

 

دلم گرفته