دانلود در ادامه مطلب

 

.
.

.

ازت سر میزنه روزی یه بار یه کار عجیب

نمیرسه به مقصد هیچ بار کجی

بدهکاره پرو تویی من طلبکار نجیب

حرف نمیره تو کلت رو دور نجیب

یه آب خوش از گلمون پایین نرفته

یه روز و بذار نجنگیم یه روز نرفته

نمیتونی پی یه حرفو انقد نگیری

میرم ولی دیگه سراغم و  من بد نگیری

توقع ندارم از یکی مثه تو کو تا بیاد

دل تو کو تا بیاد کوتا بیاد

لج و لجبازی چیزیه که هست میون بازیات

تو خودت با خودت نمیسازیا

یه آب خوش از گلمون پایین نرفته

یه روز و بذار نجنگیم یه روز نرفته

نمیتونی پی یه حرفو انقد نگیری

میرم ولی دیگه سراغم و  من بد نگیری

ربودن ز من دلو مرا چه میتوان کرد

تو حل نمیکنی مشکل مرا چه میتوان کرد

من عاشق توام به همه حال چه میتوان می کرد

جانم بگو با این غم و خیال چه میتوان کرد

یه آب خوش از گلمون پایین نرفته

یه روز و بذار نجنگیم یه روز نرفته

نمیتونی پی یه حرفو انقد نگیری

میرم ولی دیگه سراغم و  من بد نگیری

.

پخش توسط سایت : mdzmusic