دانلود در ادامه مطلب

.

.
.
.

Sildim yazılanı yeni düşlerin vakti şimdi

این زمان برای رویاهای جدید نوشته شده توسط


Kafa yordum biraz boş verdim hiçlerimi

ذهنم کمی خالی بود


Biraz hüzünlü bir haldeyim şimdi

من کمی ناراحت هستم


Sorgulamadım acı çeken kalan mı giden mi

من سؤال نکردم که آیا سایر رنج ها از بین رفته اند یا نه

**


Bu gece sen de düşün biraz

امشب در مورد آن فکر کن


Ya da çal adımın üstüne bir kara

یا یک نقطه سیاه در زمین


Yok ne yapsan

شما چه کار میکنید


Eskisi kadar acımıyor bu yara

این زخم همانند پیری دردناک است

**


Biter mi dünya gailesi bitmez derken

هنگامی که جهان پایان نمی یابد


Ben yine çalıp alırım aşkı koynuma seherden

من دوباره آن را سرقت خواهم کرد


Yıllanmış sevdalarımı bir çıkarsam mahzenden

محبت سالیانه من استنباط است


Sen bile inanamazsın aşklarım büyük benden

شما حتی نمی توانید باور کنید که عشق من بزرگ است

**
Biter mi dünya gailesi bitmez derken

هنگامی که جهان پایان نمی یابد


Ben yine çalıp alırım aşkı koynuma seherden

من دوباره آن را سرقت خواهم کرد


Yıllanmış sevdalarımı bir çıkarsam mahzenden

محبت سالیانه من استنباط است


Sen bile inanamazsın aşklarım büyük benden

شما حتی نمی توانید باور کنید که عشق من بزرگ است

**

Biraz hüzünlü bir haldeyim şimdi

من کمی ناراحت هستم


?Sorgulamadım acı çeken kalan mı giden mi

آیا او بقیه رنج آیا من سوال؟


Bu gece sende düşün biraz

امشب در مورد آن فکر کن


Yada çaldın üstüne bi kara yok ne yapsam

من نمی دانم چه باید بکنم


Eskisi gibi acımıyor bu yara

این زخم به اندازه سالخوردگی دردناک نیست

**


Biter mi dünyada yenisi bitmez derken

وقتی می گویم جهان جدید نمی شود


Ben yine çalıp alırım aşkı koynuma seherden

من دوباره آن را سرقت خواهم کرد


Yıllanmış sevdalarımı bir çıkarsam mahzenden

محبت سالیانه من استنباط است


Sen bile inanamazsın aşklarım büyük benden

شما حتی نمی توانید باور کنید که عشق من بزرگ است

**


Biter mi dünyada yenisi bitmez derken

وقتی می گویم جهان جدید نمی شود


Ben yine çalıp alırım aşkı koynuma seherden

من دوباره آن را سرقت خواهم کرد


Yıllanmış sevdalarımı bir çıkarsam mahzenden

محبت سالیانه من استنباط است


Sen bile inanamazsın aşklarım büyük benden

شما حتی نمی توانید باور کنید که عشق من بزرگ است

.

پخش توسط سایت : mdzmusic