.

دو روز دنیا برام قفس تر از قفسه

بهم نفس برسون هوام دوباره پسه


هوامو داشته باش میگن تو مومنی و

دم مسیحاییت نفس تر از نفسه

همیشه میلنگه یه جای زندگیم

الهی من بمیرم برای زندگیم


همیشه میلنگه یه جای زندگیم

الهی من بمیرم برای زندگیم

من که یادم رفته چی دردمه چی دوامه

برام مهمم نیست کی نیستشو کی باهامه

همیشه میلنگه یه جای زندگیم

یه مرگ تازه میخوام به جای زندگیم
نذار که کشته ی این زهر گزنده بشم

میخوام تو این بازی یه بار برنده بشم

همیشه میلنگه یه جای زندگیم

الهی من بمیرم برای زندگیم
همیشه میلنگه یه جای زندگیم

الهی من بمیرم برای زندگیم

.

پخش توسط سایت : mdzmusic