دریافت

.

دوستی ساده ی ما
غیر معمولی شد
نمی دونم اون روز
تو وجودم چی شد


نمی دونم چی شد
که وجودم لرزید
دل من این حسُ
از تو زودتر فهمید

تو که باشی پیشم
دیگه چی کم دارم
چه دلیلی داره
از تو دست بردارم

بین ما کی بیشتر
عاشقه من یا تو؟
هر چی شد از حالا
همه چیزش با تو

دیگه دست من نیست
بستگی داره به تو
بستگی داره که تو
تا کجا دوسم داری

بستگی داره که تو
تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی
منو تنها نذاری

دست من نبود اگه
این جوری پیش اومد
می دونستم خوبی
ولی نه تا این حد

انگاری صد ساله
که تو رو می شناسم
واسه اینه انگا
ر روی تو حساسم

منِ احساساتی
به تو عادت کردم
هر جا باشم اخر
به تو برمی گردم

دیگه دست من نیست
بستگی داره به تو
بستگی داره که تو
تا کجا دوسم داری

بستگی داره که تو
تا چه روزی بتونی
عاشق من بمون
ی منو تنها نذاری

دیگه دست من نیست
بستگی داره به تو
بستگی داره که تو
تا کجا دوسم داری

بستگی داره که تو
تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی
منو تنها نذاری

دیگه دست من نیست
بستگی داره به تو
بستگی داره که تو
تا کجا دوسم داری

بستگی داره که تو
تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی
منو تنها نذاری

پخش توسط سایت : mdzmusic