.

.

♪♫♪

شکستم من چه پستی تو
دو دستی دل به تو دادم و جامم را شکستی هُش …
را به حیوانات میگویم و تو پست تر از آنی
زمانه بد شده جانا
پلنگ بودن به روز است و تو عشق را از پلنگ خواهی
شنیدم گرگ باید شد شده دنیا حیات وحش و انسان دُرٌ نایابیست و اشک از چشم من جاریست
دلم لک زد برای عشق
برای جنس فابریک و برای دختری ساده بدونه لاکو ماتیکو
برای مرد مرد بودن برای اهل جنگ بودن
برای ابرو هایی که زمخت پیوند و پهن بودن
دلم میسوزه واسه تو
که تو انقدر چرا پوچی و امروز ساکن اینجا و فردا در پی کوچی
حماقت نیست سخاوت کن که هرکس یک کپن دارد
کپن هست واسه من اما من بگم بازار آزادست
تو که گم در قدیم و تکنولوژی ها خدا میلیاردها سال از خدا
میلیاردها سال از خدا

♪♫♪

چه فرقی میکند دیروز و امروزش
فردا را که میداند که امروزم قدیمی شد
و راه راست معلوم است و راستی راه هر نورست و مد را من چه میدانم
که پاییزم درخت مست برهنه‌ست تو کجا میری
تفاوت در نگاهست تو چه میدانی
هزاران راه بی راهه وفا کارش دویدن نیست و دست میسوزد و این توشه ی راه است
داغی تجربه سرما و گرما را چشیدی آب دریا را ؟
کمی شور است و هر چی بیشتر بیشتر
پس از این راه چقدر دور است و من تشنه چه بسیارند و از پشت میزنند دشنه
رفاقتها چقدر گشتم ولی خسته شدم من آمدم
آنها هنوز هم بازمیگشتند و عشق
پشت سر بازی رسد ترفند و من
غافل سرم پایینو بالا را نمیدیدم
و دستم میرسید اما برای کودک تنها نمیچیدم
سیب ِ قرمز ِ باغم میرفتو نمیدیدم
نمیبینی ؟ مگر کوری محبتهای تو سوری است

.

پخش توسط سایت : mdzmusic