دریافت

چرا حس می کنم

هستی کنارم
چرا این رفتنو

باور ندارم
چرا گم میکنم

روز و شبامو
چرا حس میکنم

داری هوامو
چرا هستی میون

خواب و رویام
چرا پر می شی تو

هرم نفسهام
دارم نفس نفس

نبودنت رو کم میارم
می خوای بری تو رو

به این ترانه می سپارم
ولی نرو،
نرو بمون
نرو که جز تو چاره ای به جز خودت ندارم

نرو بمون

نرو بمون

نرو بمون کنارم
آخه ترانه هام همش

بهونتو می گیرن
اگه بری همه

کهنه می شن

بی تو می میرن
اگه بری چشامو

پشت جاده جا می زارم
اگه بری خود بارون می شم برات می بارم
دارم نفس نفس نبودنت رو کم میارم
می خوای بری تو رو به این ترانه می سپارم
ولی نرو،
نرو بمون
نرو که جز تو چاره ای به جز خودت ندارم
نرو خیال نکن بدون تو دووم میارم

پخش توسط سایت : mdzmusic