دریافت

مگه جنگه - مسعود صادقلو

.

وای یه روز صفری یه روز صد
دلم از دست تو دق کرد
مگه جنگه

وای نمیدونی چی میخوای
همش میری نمیای
چی بگم بهت

وای یه روز صفری یه روز صد
دلم از دست تو دق کرد
مگه جنگه

وای نمیدونی چی میخوای
همش میری نمیای
چی بگم بهت

دل ببند و
دل همه رو بشکن به خاطرم
حیفه از تو
دل بکنم آخه کجا برم
کی میتونه
بشینه تو این دل خسته جز تو
این دیوونه
چشماشو رو هر کسی بسته جز تو

جان من حرف نزن
یه کم گوش بده
نذار این عاشقت
از هوش بره

یار من باش توهم  
ای کاش تو هم
مهربون باشی با من
دیگه با دلم
ای وای دلم

دل ببند و
دل همه رو بشکن به خاطرم
حیفه از تو
دل بکنم آخه کجا برم

کی میتونه
بشینه تو این دل خسته جز تو
این دیوونه
چشماشو رو هر کسی بسته جز تو

دل ببند و
دل همه رو بشکن به خاطرم
حیفه از تو
دل بکنم آخه کجا برم

کی میتونه
بشینه تو این دل خسته جز تو
این دیوونه
چشماشو رو هر کسی بسته جز تو

پخش توسط سایت : mdzmusic