دریافت

بازم من ، من مغرور ، با تو لج کردم الان تنهام

می دونم من ، می دونم ، یکسال شد نیستی تو می دونم

میری تو ، ولی میری تو ، منم تنهاتر از قبلم می مونم

من تنهام ببین دوباره رفتی تو از فردا بگی

من تنهام ببین ولی تو نیستی تا از دردام بگی

کاش الان بودی ،‌کاش الان بودی

ولی نیستی تو نه نه نه

من تنهام ببین ، دوباره رفتی تا از فردا بگی

من تنهام ببین ولی تو نیستی تا از دردام بگی

کاش الان بودی ،‌کاش الان بودی

ولی نیستی تو نه نه نه

حرفات پر ترکش بود ،‌هیچی نگفتم و دردش موند

من گذاشتم ارزش روت ، هیشکی یم نپرسید چه مرگش بود

سعی میکردم غلبه کنم ولی برعکس باعث صدمه شدم

دوستام هرچی بود پشت سرت گفتن و دیدی که هنوزم طرف تو ان

چون من آدم خونسردی ام ،‌اینو خوب فهمیدم

حتی باجنبه ترین آدمام بعضی وقتا زود رنج می شن

ساکت موندم و صبر کردم

توی مخ ردی رو درک کردم

با خود اصلی مم فرق کردم

پس چی شد که ترسیدی برگردم

کندی (Candy) ولی شیرین نیست نه

هرچی که میریم پیش تر می فهمم رو همه چی فاز منفی داشتی

هر حرکتی زدم فاز ور میداشتی

کی فکر میکرد یهو بری

زیر پلکات گود رفت حیف شده …(نامفهوم)

خالی کردی تو دغ و دلیت

بیدار شو دورت آدمای فیک و ببین

من تنهام ببین ، دوباره رفتی تا از فردا بگی

من تنهام ببین ولی تو نیستی تا از دردام بگی

کاش الان بودی ،‌کاش الان بودی

ولی نیستی تو نه نه نه

کاش الان بودی نیستیی تو بازم من
منه مغرور باتو لج کردم الان تنهام
میدونم من میدونم
یکسال شد نیستی تو میدونم
میری تو ولی میری تو
منم.تنها تر تز قبلم میمونم
من.تنهام ببین دوباره رفتی تا  از فردات بگی
من تنهام ببین ولی تو نیستی تا از دردام بگی
کاش الان بودی کاش الان بودی
ولی نیستی تو نه نه نه
من تنهام ببین دوباره رفتی تا از فردا بگی
من تنهام ببین ولی تو نیستی تا از دردام بگی
کاش الان بودی کاش الان بودی
ولی نیستی تو نه نه نه
حرفات پر ترکش بود
هیچی نگفتمو دردش موند
من گذاشتم ارزش روت هیچ کی هم نپرسید چه میگش بکد
سعی میکردم غلبه کنم ولی برعکس باعث صدمه شدم
دوستام هرچی بود پشت سرت گفتنو
دیدی که من هنوز طرف تو ام
چون من آدم خونسردی ام
اینو خوب فهمیدم
حتی با جنبه ترین ادما هم بعضی وقتا زود رنج میشن
ساکت موندمو صبر کردم
توی مخ ردی رو درک کردم
با خود اصلیم هم فرق کردم
پس چیشد که ترسیدی برگردم
کندی ولی شیرین نیست نه
هرچی که میریم.پیشتر میفهمم که فاز منفی دتشتی
هر حرکتی میزدم فاز برمیداشتی
کی فکر میکرد یهو بری
زیر پلکات گود رفت حیف نیست
خالی کردی دقو دلیت
بیدار شو دورت ادمای فیکو ببین
من تنهام ببین دوباره رفتی تا از فردا بگی
من تنهام ببین ولی نیستی تو تا از دردام بگی  کاش الان بودی
کاش الان بودی ولی نیستی ت ونه نه نه
من تنهام ببین دوباره رفتی تا از فردا بگی
من تنهام ببین ولی نیستی تو تا از دردام بگی کاش الان بودی
کاش الان بودی ولی نیستی تو نه نه نه

http://rbt-text.blog.ir
کاش الان بودی نیستیی تو بازم من
منه مغرور باتو لج کردم الان تنهام
میدونم من میدونم
یکسال شد نیستی تو میدونم
میری تو ولی میری تو
منم.تنها تر تز قبلم میمونم
من.تنهام ببین دوباره رفتی تا  از فردات بگی
من تنهام ببین ولی تو نیستی تا از دردام بگی
کاش الان بودی کاش الان بودی
ولی نیستی تو نه نه نه
من تنهام ببین دوباره رفتی تا از فردا بگی
من تنهام ببین ولی تو نیستی تا از دردام بگی
کاش الان بودی کاش الان بودی
ولی نیستی تو نه نه نه
حرفات پر ترکش بود
هیچی نگفتمو دردش موند
من گذاشتم ارزش روت هیچ کی هم نپرسید چه میگش بکد
سعی میکردم غلبه کنم ولی برعکس باعث صدمه شدم
دوستام هرچی بود پشت سرت گفتنو
دیدی که من هنوز طرف تو ام
چون من آدم خونسردی ام
اینو خوب فهمیدم
حتی با جنبه ترین ادما هم بعضی وقتا زود رنج میشن
ساکت موندمو صبر کردم
توی مخ ردی رو درک کردم
با خود اصلیم هم فرق کردم
پس چیشد که ترسیدی برگردم
کندی ولی شیرین نیست نه
هرچی که میریم.پیشتر میفهمم که فاز منفی دتشتی
هر حرکتی میزدم فاز برمیداشتی
کی فکر میکرد یهو بری
زیر پلکات گود رفت حیف نیست
خالی کردی دقو دلیت
بیدار شو دورت ادمای فیکو ببین
من تنهام ببین دوباره رفتی تا از فردا بگی
من تنهام ببین ولی نیستی تو تا از دردام بگی  کاش الان بودی
کاش الان بودی ولی نیستی ت ونه نه نه
من تنهام ببین دوباره رفتی تا از فردا بگی
من تنهام ببین ولی نیستی تو تا از دردام بگی کاش الان بودی
کاش الان بودی ولی نیستی تو نه نه نه

http://rbt-text.blog.ir