دریافت

خط کشیدم دورم - حصین و کنیس

[اینترو]

هیچ چیزی ارزش فکر کردن نداره

جز خودت ، خودت

خودت ، خودت

[ورس یک]

خط کشیدم دورم خودم

خودم موندم و خودم کلاً

خط زدم هرکی دوره منه

بگو چرا میخوان اینا منو پرم کنن؟

سر و ته کن برگرد ، میگی کاشتی

گُل میدی یه روز ولی خوب میدونی که

برا تو این دور و ورا آب نی نه

این زندگی رأسش تویی

گِرد باید لمسش کنی

آه هوم پاهام همیشه رو مرزش دویید

کسی نمیشه با ترس هیچ گو*ی نه

اینو یاد بگیر قبل أ دوییدن

یاد بگیر اینو یاد بگیر اینو

همونطور که میدونی با چپ دست نمیدن

ببین همونی که پشتم خندیده

انگیزه رو هم مفت دستم میده

محرز داره ک* باز تفت میده

مشتام محکم جنگیده تا حالا

سنگر جای پاهام نیس نه

فهمید اون که آنالیز کرد

خیلی وقته این روح وایساده برا آزادیش صف

[کروس]

بجز من کی میتونه ، قدرمو بدونه

بجز من کی میفهمه این آدمو

بجز من بجز من کسی نمیتونه

[ورس دو]

زندگیمو کردم تا میداد

دشمنا شرتشون پرچم پا میداد

با این حال ساختم یه خونه توو دل خدا

هر روزم بهتر أ دیروز بهم پا میداد ساعیران

آه توو این برهوت وحش

دستای خودم کردن زیر پامو فرش

معطلش نشدم که چی میمونه تهش

مزه هم نکردم هیچ موقع چَشمُ

این یعنی دیدیم راهتو کج کن

خدا خودش خریدتم نشمر

حال خوبم خریدنی نی

من کلِ دنیا و رنگ های تووشو دادم سگ خورد

پَ یه روز با یه حال خوب دور میشم

میرم أ دوره هرچی سایه بود

هرچی که بسته جلوی منو راهه نور

مرگ تنها رخداده که نی دیگه پای پول وسط

این شده شیرینیه مزش

این یعنی زندگی توو لحظه اس

گ*ه نزن توویِ حالم

من حاضرم زیر خاکم هم برم اما باج ندم اصاً

وضعیت بابِ میل

خم شده گردنم فقط جلو والدینم

چون ندارن قیمت رفیقا که ایول

شروع جاده رو میان اما تهشو غیبن

[کروس]

بجز من کی میتونه ، قدرمو بدونه

(عیب نداره ، خودم که هستم)

بجز من کی میفهمه این آدمو

بجز من بجز من کسی نمیتونه

(آه هیشکی ، هیشکی)

[ورس سه]

همه گفتن نه ولی ، من کردم

نه که فکر کنی دنبال سردردم

نه

ایمانو تن کردم ، خواستم یه سر گردن

بالا وایسم أ دور و ور پَ مرگمه این راهو برگردم

هی زندگی مثِ دایره اس (چرت)

دوییدنا تهشون همینه که زیرِ پامه

پَ بگو دیگه چیه فایده اش ؟

چیه فایده اش آه ؟

میشی یه روز أ خاک

مغزه رو بده جلوتر باز

بعد شبو جوری ببین تووی خواب نازت

اصاً معلوم نی که باشی فردا

هی یاد بگیر باشی ساکت

پُر باشه باکت سنگره خاکت

دوییدنا تا کی ها؟ تا کی؟

پیگیری اما برا مرگ سینه چاکه

گرگ شدی ولی هنوز ته روحه پاکه

گ*ه خورا میکشنش سرو تووی لاکت

اوکی

دنبال سر نخن بپیچن به پر و پامون

ولی بهشون جواب میدیم با عشق

ما که

[پُل]

خوبه حالم ، چرا بد دیگه ؟؟

پهن میشه پر و بالم ، تا که شب میشه

[کروس]

بجز من کی میتونه ، قدرمو بدونه

(همتون نقاب دارید ، دونه دونتون)

بجز من کی میفهمه این آدمو

بجز من بجز من کسی نمیتونه

(ولی یه روزی میاد ، تسویه حساب میکنیم)

(البته اگه اون دنیایی باشه ، زمین گرده)

پخش توسط سایت : mdzmusic