.

.

[ورس یک]

اینجا تهرانه یعنی شهری که

هر چی که تووش میبینی باعث تحریکه

تحریکِ روحت تا توو آشغالدونی

میفهمی تو هم آدم نیستی یه آشغال بودی

اینجا همه گرگن میخوای باشی مثلِ بره

بذار چشم و گوشتو من باز کنم یه ذره

اینجا تهرانه لعنتی شوخی نیستش

خبری از گُل و بستنی چوبی نیستش

اینجا جنگله بخور تا خورده نشی

اینجا نصف عقده ای ان نصف وحشی

اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه

روحِ مردمو زخمی و بیمار میکنه

همه کنار همن فقیره و مایه دار خفن

تووی تاکسی همه میخوان کرایه ندن

حقیقت روشنه خودتو به اون راه نزن

روشن ترش میکنم پس بمون جا نزن

[کورس]

خدا پاشو من چند سالی باهات حرف دارم

خدا پاشو پاشدی نشو ناراحت از کارم

کجاهاشو دیدی تازه اولِ کارم

خدا پاشو من یه آشغالم باهات حرف دارم

خدا پاشو من چند سالی باهات حرف دارم

خدا پاشو پاشدی نشو ناراحت از کارم

کجاهاشو دیدی تازه اولِ کارم

خدا پاشو من یه آشغالم باهات حرف دارم

[ورس دو]

نمکی با چرخش کنارِ یه بنزه

هیکل و چرخش با هم کرایه ی بنزه

من و تو اون بودیم از یه قطره

حالا ببین فاصله ی ماها چقدره

دلیلِ چرخش زمین نیست جاذبه

پوله که زمینو می چرخونه جالبه

این روزا اول پوله بعد خدا

همه رعیت ارباب کد خدا

بچه میخواد با یتیمی بازی کنه بابا نمیذاره

یتیم لباسش کثیفه چون که فقط یکی داره

همه آگاهیم از این بلایا

حتی فرشته هم نمیاد این ورا

تا نشیم فنا با همین بلایا

اما کمک نخواستیم اشک بریزه کافیه

همین برا ما آدم مریض حرفامو درک کرد

تموم نکردم حرف بدو برگرد

[کورس]

خدا پاشو من چند سالی باهات حرف دارم

خدا پاشو پاشدی نشو ناراحت از کارم

کجاهاشو دیدی تازه اولِ کارم

خدا پاشو من یه آشغالم باهات حرف دارم

خدا پاشو من چند سالی باهات حرف دارم

خدا پاشو پاشدی نشو ناراحت از کارم

کجاهاشو دیدی تازه اولِ کارم

خدا پاشو من یه آشغالم باهات حرف دارم

[ورس سه]

تا حالا شده عاشقِ دختر بشی

میخوام حرف بزنم رک تر بشین

پیشِ خودت میگی اینه عشقِ تاریخی

اما دا*ت با یه بچه مایه داره خواب دیدی

خیره یادت باشه غیره خودت بزن قیدِ

هر چی آدم که کنارت میبینی چون عیبه

یکی هم سنِ تو سوار ماشینه

خدا بهت پوزخند میزنه میکنی با کینه دعا

که منم میخوام مایه دار بشم عقده رو کنم درکش

دعا نکن بی اثره نمیکنن درکش

میخوای بخوابی توو بیداری کابوس ببین

بیا با هم به این دنیا فحش ناموس بدیم

باید کور باشی نبینی تو فخرو هر جا

کنارِ خیابون نبینی فقر و فحشا

خدا بیدار شو یه آشغال باهات حرف داره

نکنه تو هم به فکرِ اینی که چی صرف داره

[کورس]

خدا پاشو من چند سالی باهات حرف دارم

خدا پاشو پاشدی نشو ناراحت از کارم

کجاهاشو دیدی تازه اولِ کارم

خدا پاشو من یه آشغالم باهات حرف دارم

خدا پاشو من چند سالی باهات حرف دارم

خدا پاشو پاشدی نشو ناراحت از کارم

کجاهاشو دیدی تازه اولِ کارم

خدا پاشو من یه آشغالم باهات حرف دارم

[هوک]

اینه فرقِ ما تووی اجتماع

اینه فرقِ ما تووی اجتماع

اینه فرقِ ما تووی اجتماع

اینه فرقِ ما تووی اجتماع

اینه فرقِ ما ، تووی اجتماع

.

پخش توسط سایت : mdzmusic