.

.

 

[ اینترو ]

میخوای بری...؟! آره
میخوا همه چی و خراب کنی ...؟!

 

[ کروس ]

خاطراتت به دوشمه یک بار
جز تو به چیز دیگه
نمیکنه فکر کار
به هیچ عنوان نمیکنم این موضوع رو انکار
این که تجربه شده تو
عشق بم انگار
کاش میشد دوباره اون روزا بشه تکرار
پیشم بمونی
واسه همیشه یک بار

 

[ ورس 1 - پاپ ]

خدا چرا دادی که بگیری و غمش بمونه
تشنه ام و چشمه اونه
دلمم در عشق اونه
توام تا فهمیدی عاشقتم چزوندی این حقیرو
من موندم که از بی من بودن
چه سودی میبری تو
بدون در غمت بودم همش در همه تو هم
ولی در غمت بودم
همون همدمت خوبم
تو هر منطقه دورم تو هر دقدقه موندم
فکرت هر دیقه بودم
چرا تو دستای تو همیشه ملعبه بودم
سوز و سرمای سحر و صف تلفن قزل حصار
یا دیوونگیام و تو عشق
هر آن به ذهن بسپار
حماقت اینه باز دیگه رفاقت تیله بازیه
اینبار وجدانم به سودو
رفاهم.دیگه راضیه

 

[ ورس.2 - رپ ]

مهرت تو دل با همون اولین نگاه بت نشست
میخوام باز مثل اون اولا شیم امکانش که هست
خدا یه خواهشه پس تو ام بخواه بشه دست
بین یه عاشق و معشوقش که دلخواهشه وصل
حسام بخواترش هست تو ه به خاطرش هست
تورو چیزی نی از تو بکشه به خاطرش دست
گفتی محاله که حس.قدیم تکرار بشه پس
دادی یه حال شکست و در من دل آره شکست
واسه برگشتنت یکی هست که حیرونه به ساعت
شاید یادت بندازم من و باز میدون رسالت
یا هر محلی که بین ماها زیاد بوده قرار
چهار راه تهرانپارس و هتل شهر یا خیابونه بهار
ما هر محل و مکانی رفتیم یه خاطره داریم
بگو گلم که تو ام اونارو به خاطرت داری
تو دل اسم تو ه که فقط فراموش نمیشه یادم نمیره
وقتی یار بام نیست بهتره به این عشق آدم بمیره
با همه عذابایی که دادی انگاری قشنگ بوده
عشقت کاری کردم که تکراری نشم
ولی انگاری که من برا تو تکراری شدم
من آرزوم بود اون روزا تکرار میشدن
خدا چرا دادی که بگیری و غمش بمونه؟!
تشنه ام و چشمه اونه دلمم در عشق اونه
توام تا فهمیدی عاشقتم چزوندی.این حقیرو من
من موندم که از بی من بودن چه سودی میبری تو
بدون در غمت بودم همش در همه تو هم
ولی در غمت بودم همون همدمت خوبم
تو هر منطقه دورم تو هر دقدقه موندم
فکرت هر دیقه بودم
چرا تو دستای تو همیشه ملعبه بودم
سوز و سرمای سحر و صف تلفن قزل حصار
یا دیوونگیام و تو عشق هر آن به ذهن بسپار
حماقت اینه باز دیگه رفاقت تیله بازیه
اینبار وجدانم به سودو رفاهم دیگه راضیه

 

[ کروس ]

خاطراتت به دوشمه یک بار
جز تو به چیز دیگه
نمیکنه فکر کار
به هیچ عنوان نمیکنم این موضوع رو انکار
این که تجربه شده تو
عشق.بم انگار
کاش میشد دوباره اون روزا بشه تکرار
پیشم بمونی
واسه همیشه یک بار
خاطراتت به دوشمه یک بار
جز تو به چیز دیگه
نمیکنه فکر کار
به هیچ عنوان نمیکنم این موضوع رو انکار
این که تجربه شده تو
عشق بم انگار
کاش میشد دوباره اون روزا بشه تکرار
پیشم بمونی
واسه همیشه یک بار

.

پخش توسط سایت : mdzmusic