دریافت

کنارتیه یهو دیدی ر*یدم تو حال و وضع
همچیتو یه دم به جارو بست
یارو رفیقته یه بند روت بارو بست
رفیقتو بسنج خب خب خب
عشقتو
یه ارزش … طوله

عشقشو داری و رفتش تو خونت
یهو میده یه لرزش تو جونت
چوب عشقتو ک کردش تو کو کو کو
خوب ببین اونکه عاشقته گیر
نامه رسون از اینکه نامه بده سیره
سوارته چون پیاده بره دیره
یه روزی کناریت مثل باد معده میره

تو رو اینه میگی چه کاریه بنالی و من
میرم جلو بکنم که خ*ار کناری و بد
نوبت بعدی هم میشه ک حال تو بخواد
بگیره کت بسته خ*ار تو رو
طرف ازت دف راضیه
کی
جلو قاضی حس معلق بازیه
چی

متن آهنگ نیش حامد فرد
مصرع بعدیو ندم قافیه
طوری شده زیر پا زدی پیشرفت میکنی
باغ سیبم یه جا صف نکنه کیوی میشه دیگه
چیزی هم عوض شه ریشا همه تیغی میشه میره
اصلا اونکه عاشقته دیدی شبا پیش کیه
نگن اعصابت ک…ی میشه دیگه
یهو دیدی ری*دم تو حال و وضع

همه چیتو یه دم به جارو بست
یارو رفیقته یه بند روت بارو بست
رفیقتو بسنجی خب خب خب
یه ….

 

عشقشو داری و رفتش تو خونت
یهو میده یه لرزش تو جونت
چوب عشقتو که کردش تو
یارو نشسته پیش نامزدش میگه پشتشه
اینکه باهمیم تا همین دستامون یه مشت بشه
حتی حاضره واسه طرفش بره کشته شه
ولی نمیدونه این زمونه خیلی …
میری به خودت میگی حالا من سر چی بشینم
همه مشتی لاشین من برم در کی بگیرم
میگی حرص مال دنیا رو من برا چی ببینم

اصلا دنیا کل درونش همه چی …
میری خونه میبینی اونیکه نسخه باباته
روی مبلی نشسته همش تو رصد کاراته
اخبار تی وی هم تو تیمه و …
اصلا چیز زمونه این روزا وسط نگو هیسسس

تکست آهنگ نیش حامد فرد

اونیکه خودشم خورده ببین به کی میگه ر*یده
زمین زده تو رو حتما به یه چی میرسیده
تخم چشات ظاهرشونو یه چی دیگه دیده
عشق دلت این رو روزا به یه دیگه … نگو هیس
یهو دیدی ری*دم تو حال و وضع
همه چیتو یه دم به جارو بست
یارو رفیقته یه بند روت بارو بست
رفیقتو بسنجی خب خب خب
یه عرضش تو طوله

عشقشو داری و رفتش تو خونت
یهو میده یه لرزش تو جونت
چوب عشقته ک کردش تو کو کو کو

 

من بیشک پیرم هی میذارم و بی شک پیرم
هی تو پیاله میچرخیدم
من امروزو دیشب دیدم
هی هی میخندیدم و کل کشمشا میگندیدن
خیام و وا کردم همه مشتیا میرقصیدن میلنگیدن

تو هم بدون لاکرداری همه در هم چیز میزنن
تو رگی میرن و با دلداری سره برا هم ریز میکنن
سی سیرو برمیدارن و میرن سر گردنه هم میبرن
فرقی هم نداره اونا سر گردنه هم میخورن

پخش توسط سایت : mdzmusic