.

.

جهت ورد به سایت دوم ما کلیک کنید

.

یضمنی یضمنی یضمنی یضمنی یضمنی
 
بعید ع العین لکن فی الروح
وجوه فی قلبى مهما یروح
ومش ممکن ومش مسموح
لحد غیره یحبنی
 
ده عهد علیا مهما یغیب
هیفضل بردو منی قریب
مفیش غیره فی حیاتی حبیب
یا ناس قولولو وحشتنی
 
واحشنی طعم القعدة جنبه
وحشنی کلامه موت
وحشنی و هفضل أقول واحشنی
و هاقولها بأعلى صوت
 
ده عمری ماهنساه مهما غاب
و هعمله فی بعاده حساب
و مهما کانت الأسباب
هستنى حضنه یضمنی
.
پخش توسط سایت : mdzmusic