نام سریال : قهوه تلخ

کارگردان: مهران مدیری
ژانر: طنز، تاریخی
سال انتشار: 1389
تعداد قسمت‌ها: 102 قسمت
مدت زمان هر قسمت: 40 دقیقه
کیفیت: 720p
میانگین حجم: 350 مگابایت


خلاصه داستان: نیما زند کریمی که استاد تاریخ است با دختری آشنا می شود که در رابطه با دوره ای تاریخی تحقیق میکرد که در هیج کتابی چاپ نشده است. نیما که عقیده داشت چنین دوره ای وجود ندارد، برای اثبات حرف خود دختر جوان را همراهی میکند تا اینکه متوجه میشود حق با دختر جوان است و دوره ای وجود دارد که تخت پادشاهی در تهران قرار داشته اما در هیچ کتابی از این دوره نقل نشده است. سپس نیما برای تحقیقات بیشتر وارد کاخی میشود و قهوه تلخی را می نوشد. نیما پس از خوردن قهوه از حال میرود و وقتی چشم باز میکند می بیند که در همان دوره ای که هست که در رابطه با آن تحقیق میکند. وی ابتدا فکر میکرد که همه چیز یک خواب است اما پس از مدتی که با این قضیه کنار می آید تصمیم میگیرد که با توجه به دانسته های تاریخی خود به درباریان کمک کند اما با افرادی در دربار روبرو می شود که نادان هستند که این مسئله باعث به وجود امدن ماجراهای طنز و خنده دار می شود.

با کیفیت 720

.

.

[قسمت 001] [لینک کمکی]

[قسمت 002] [لینک کمکی]

[قسمت 003] [لینک کمکی]

[قسمت 004] [لینک کمکی]

[قسمت 005] [لینک کمکی]

[قسمت 006] [لینک کمکی]

[قسمت 007] [لینک کمکی]

[قسمت 008] [لینک کمکی]

[قسمت 009] [لینک کمکی]

[قسمت 010] [لینک کمکی]

[قسمت 011] [لینک کمکی]

[قسمت 012] [لینک کمکی]

[قسمت 013] [لینک کمکی]

[قسمت 014] [لینک کمکی]

[قسمت 015] [لینک کمکی]

[قسمت 016] [لینک کمکی]

[قسمت 017] [لینک کمکی]

[قسمت 018] [لینک کمکی]

[قسمت 019] [لینک کمکی]

[قسمت 020] [لینک کمکی]

[قسمت 021] [لینک کمکی]

[قسمت 022] [لینک کمکی]

[قسمت 023] [لینک کمکی]

[قسمت 024] [لینک کمکی]

[قسمت 025] [لینک کمکی]

[قسمت 026] [لینک کمکی]

[قسمت 027] [لینک کمکی]

[قسمت 028] [لینک کمکی]

[قسمت 029] [لینک کمکی]

[قسمت 030] [لینک کمکی]

[قسمت 031] [لینک کمکی]

[قسمت 032] [لینک کمکی]

[قسمت 033] [لینک کمکی]

[قسمت 034] [لینک کمکی]

[قسمت 035] [لینک کمکی]

[قسمت 036] [لینک کمکی]

[قسمت 037] [لینک کمکی]

[قسمت 038] [لینک کمکی]

[قسمت 039] [لینک کمکی]

[قسمت 040] [لینک کمکی]

[قسمت 041] [لینک کمکی]

[قسمت 042] [لینک کمکی]

[قسمت 043] [لینک کمکی]

[قسمت 044] [لینک کمکی]

[قسمت 045] [لینک کمکی]

[قسمت 046] [لینک کمکی]

[قسمت 047] [لینک کمکی]

[قسمت 048] [لینک کمکی]

[قسمت 049] [لینک کمکی]

[قسمت 050] [لینک کمکی]

[قسمت 051] [لینک کمکی]

[قسمت 052] [لینک کمکی]

[قسمت 053] [لینک کمکی]

[قسمت 054] [لینک کمکی]

[قسمت 055] [لینک کمکی]

[قسمت 056] [لینک کمکی]

[قسمت 057] [لینک کمکی]

[قسمت 058] [لینک کمکی]

[قسمت 059] [لینک کمکی]

[قسمت 060] [لینک کمکی]

[قسمت 061] [لینک کمکی]

[قسمت 062] [لینک کمکی]

[قسمت 063] [لینک کمکی]

[قسمت 064] [لینک کمکی]

[قسمت 065] [لینک کمکی]

[قسمت 066] [لینک کمکی]

[قسمت 067] [لینک کمکی]

[قسمت 068] [لینک کمکی]

[قسمت 069] [لینک کمکی]

[قسمت 070] [لینک کمکی]

[قسمت 071] [لینک کمکی]

[قسمت 072] [لینک کمکی]

[قسمت 073] [لینک کمکی]

[قسمت 074] [لینک کمکی]

[قسمت 075] [لینک کمکی]

[قسمت 076] [لینک کمکی]

[قسمت 077] [لینک کمکی]

[قسمت 078] [لینک کمکی]

[قسمت 079] [لینک کمکی]

[قسمت 080] [لینک کمکی]

[قسمت 081] [لینک کمکی]

[قسمت 082] [لینک کمکی]

[قسمت 083] [لینک کمکی]

[قسمت 084] [لینک کمکی]

[قسمت 085] [لینک کمکی]

[قسمت 086] [لینک کمکی]

[قسمت 087] [لینک کمکی]

[قسمت 088] [لینک کمکی]

[قسمت 089] [لینک کمکی]

[قسمت 090] [لینک کمکی]

[قسمت 091] [لینک کمکی]

[قسمت 092] [لینک کمکی]

[قسمت 093] [لینک کمکی]

[قسمت 094] [لینک کمکی]

[قسمت 095] [لینک کمکی]

[قسمت 096] [لینک کمکی]

[قسمت 097] [لینک کمکی]

[قسمت 098] [لینک کمکی]

[قسمت 099] [لینک کمکی]

[قسمت 100] [لینک کمکی]

[قسمت 101] [لینک کمکی]

[قسمت 102] [لینک کمکی]