دریافت

Enrique Iglesias ft. Wisin - Duele El Corazon

.

[Verso 1: Enrique Iglesias]
Solo en tu boca, yo quiero acabar
Todos esos besos que te quiero dar
A mí no me importa que duermas con el
Porque se que sueñas con poderme ver

[Pre-Coro: Enrique Iglesias]
Mujer que vas a hacer
Decídete pa' ver
Si te quedas o te vas
Si no, no me busques más

[Coro: Enrique Iglesias]
Si te vas, yo también me voy
Si me das, yo también te doy
Mi Amor
Bailamos hasta la diez
Hasta que duelan los pies

Si te vas, yo también me voy
Si me das, yo también te doy
Mi Amor
Bailamos hasta la diez
Hasta que duelan los pies

Con el te duele el corazón
Y conmigo te duelen los pies
Con el te duele el corazón
Y conmigo te duelen los pies

[Verso 2: Enrique Iglesias]
Solo con un beso yo te haría acabar
Ese Sufrimiento que te hace llorar
A mí no me importa que vivas con él
Porque se que mueres con poderme ver

[Pre-Coro: Enrique Iglesias]
Mujer que vas a hacer
Decídete pa' ver
Si te quedas o te vas
Si no, no me busques más

[Coro: Enrique Iglesias]
Si te vas, yo también me voy
Si me das, yo también te doy
Mi Amor
Bailamos hasta la diez
Hasta que duelan los pies

Si te vas, yo también me voy
Si me das, yo también te doy
Mi Amor
Bailamos hasta la diez
Hasta que duelan los pies

Con el te duele el corazón
Y conmigo te duelen los pies
Con el te duele el corazón
Y conmigo te duelen los pies

[Verso 3: Wisin]
Quién es el que te quita el frío
Te vas conmigo, rumbeamos
Con él lloras casi un río
Tal vez te da dinero y tiene poderío
Pero no te llena tu corazón sigue vacío
Pero conmigo rompe la carretera

Bandolera si en tu vida hay algo que no sirve
Sácalo pa' fuera
A ti nadie te frena la super-guerrera
Yo sé que tu eres una fiera dale
Sácalo pa' fuera

[Coro: Enrique Iglesias]
Si te vas, yo también me voy
Si me das, yo también te doy
Mi Amor
Bailamos hasta la diez
Hasta que duelan los pies

Si te vas, yo también me voy
Si me das, yo también te doy
Mi Amor
Bailamos hasta la diez
Hasta que duelan los pies

Con el te duele el corazón
Y conmigo te duelen los pies
Con el te duele el corazón
Y conmigo te duelen los pies

[Outro:]
Solo con un beso yo quiero acabar
Ese sufrimiento que te hace llorar

[آثار 1: انریکه ایگلسیاس]
فقط در دهانم، می خواهم تمام شود
همه آن بوسه هایی که می خواهم به تو بدهم
من نمیخوام با شما بخوابم
از آنجا که می دانم که شما رویای توانایی دیدن من را دارید

[Pre-Chorus: انریکه ایگلسیاس]
زن چه کاری می خواهید انجام دهید
تصمیم بگیرید که ببینید
اگر بمانید یا ترک کنید
اگر نه، دیگر به من نگاه نکن

[کر: انریکه ایگلسیاس]
اگر ترک می کنید، من نیز می روم
اگر شما را به من بدهید، من نیز به شما می دهم
عشق من
ما تا ده ساله رقص می زنیم
تا صبح درد

اگر ترک می کنید، من نیز می روم
اگر شما را به من بدهید، من نیز به شما می دهم
عشق من
ما تا ده ساله رقص می زنیم
تا صبح درد

با قلب خود درد می کند
و با من پاهای شما صدمه دیده است
با قلب خود درد می کند
و با من پاهای شما صدمه دیده است

[آیه 2: انریکه ایگلسیاس]
فقط با یک بوسه من را به پایان برساند
آن رنج که موجب گریه می شود
من اهمیتی نمی دهم اگر با او زندگی می کنید
از آنجا که می دانم با مرگ قادر به دیدن من هستید

[Pre-Chorus: انریکه ایگلسیاس]
زن چه کاری می خواهید انجام دهید
تصمیم بگیرید که ببینید
اگر بمانید یا ترک کنید
اگر نه، دیگر به من نگاه نکن

[کر: انریکه ایگلسیاس]
اگر ترک می کنید، من نیز می روم
اگر شما را به من بدهید، من نیز به شما می دهم
عشق من
ما تا ده ساله رقص می زنیم
تا صبح درد

اگر ترک می کنید، من نیز می روم
اگر شما را به من بدهید، من نیز به شما می دهم
عشق من
ما تا ده ساله رقص می زنیم
تا صبح درد

با قلب خود درد می کند
و با من پاهای شما صدمه دیده است
با قلب خود درد می کند
و با من پاهای شما صدمه دیده است

[آیه 3: وصین]
کسی که سرد را می گیرد
تو با من می آیی، ما می رویم
با او تقریبا یک رودخانه را می کشد
شاید پول به شما بدهد و قدرت داشته باشد
اما شما را پر نمی کند، قلب شما هنوز خالی است
اما با من، جاده را می شکند

اگر چیزی در زندگی شما وجود دارد که کار نمی کند، بهتر است
بیرون بروید
شما توسط جنگنده فوق العاده ای متوقف نمی شوید
می دانم که شما یک جانور هستید
بیرون بروید

[کر: انریکه ایگلسیاس]
اگر ترک می کنید، من نیز می روم
اگر شما را به من بدهید، من نیز به شما می دهم
عشق من
ما تا ده ساله رقص می زنیم
تا صبح درد

اگر ترک می کنید، من نیز می روم
اگر شما را به من بدهید، من نیز به شما می دهم
عشق من
ما تا ده ساله رقص می زنیم
تا صبح درد

با قلب خود درد می کند
و با من پاهای شما صدمه دیده است
با قلب خود درد می کند
و با من پاهای شما صدمه دیده است

[خارج از:]
فقط با یک بوسه می خواهم به پایان برسم
این رنج که باعث می شود گریه کنه

توسط توسط سایت : mdzmusic