دریافت

[Chorus: Ed Sheeran]‬‬

‫‪I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat‬‬

‫من هم دروغگو بودم‪ ،‬هم دزد‪ .‬هم عاشق بودم‪ ،‬هم خیانتکار

‫‪All my sins need holy water, feel it washin' over me, a little one‬‬

‫برای همه ی گناهانم به آب مقدس نیاز دارم تا پاک شدنشون رو حس کنم‪ ،‬فقط به یکم آب مقدس نیاز دارم

‫‪I don't want to admit to something if all it's gonna cause is pain‬‬

‫من نمیخوام به چیزی اعتراف کنم اگه (با گفتنش) درد‪ ،‬تنها نتیجه ایه که ازش به دست میاد

‫‪Truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run‬‬

‫حقیقتی که توی دروغ هام هست‪ ،‬داره مثل بارون میباره؛ پس بزار رودخونه جاری شه‬

 

 

‫[‪[Verse 1: Eminem

‫‪He's coming home with his neck scratched to catch flack‬‬

‫اون (پسر) داره با گردنِ خراشیده شده اش میاد خونه تا مورد انتقاد قرار بگیره

‫‪Sweat jackets and dress slacks, mismatch

‫ژاکتِ عرق کرده‪ ،‬لباسای گشاد و آویزون پوشیده که با هم جور در نمیان

‫‪On his breast’s jack is a s*x addict‬‬

‫رویِ پیشونیش نوشتن که یه معتادِ به س*س هستش

‫‪And she just wants to exact revenge and get back‬‬

‫و اون (دختر) فقط می خواد ازش انتقام بگیره و برگرده‬

‫و اون

‫‪It's a chess match, she's on his back like a jetpack‬‬

‫مثلِ یه بازیِ شطرنجه‪ ،‬دختر به پسر مسلطه مثل یه جِت پَک

‪She's kept track of all his internet chats‬

‫اون دختر تمامِ چت هایِ اینترنتیِ پسر رو چک کرده و بعنوان مدرک نگه داشته

‫?‪And guess who just so happens to be moving on to the next‬‬

‫و حدس بزنید کی قراره بره سراغِ نفر بعدی؟

‫‪Actually, just shit on my last chick and she has what my ex lacks‬‬

‫درواقع گُه به زید قبلیم‪ ،‬این دختر یه چیزی داره که ‪ ex‬اَم نداشت

‫‪'Cause she loves danger, psychopath‬‬

‫چون اون عاشقِ خطره و روانیه

‫‪And you don't fu*k with no man's girl, even I know that‬‬

‫حتی من اینو میدونم که تو با دوست دخترِ هیچ مَرد دیگه ای رابطه برقرار نمی کنی

‫‪But she's devised some plan to stab him in the back‬‬

‫ولی اون یه نقشه چیده که از پشت به اون پسر خنجر بزنه

‫‪Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand‬‬

‫چاقو تو دستشه و میگه این رابطه به یک نخِ نازک وصله

‫‪So she's been on the web lately‬‬

‫این اواخر جوری براش بود که انگار به یه تار بند بود

‫‪Says maybe she'll be my Gwen Stacy, to spite her man‬‬

‫بهم میگه اون گوئن استِیسیِ من میشه تا لجِ زیدشو دراره

‫‪And I know she's using me to try to play him, I don't care‬‬

‫و من میدونم که اون دارم ازم استفاده میکنه تا زیدشو بازی بده‪ ،‬ولی اهمیتی نمیدم

‫‪Hi Suzanne, but I shoulda' said "Bye Suzanne" after the first night, but tonight I am‬‬

‫‪ ،‬ولی باید بعد از شبِ اول میگفتم «خداحافظ سوزان»‪ ،‬ولی امشب من اینجام‬

‫سلام سوزان‬

 

 

[Chorus: Ed Sheeran]

‫]‪[Verse 2: Eminem‬‬

‫'‪One night stand turned into night stayin‬‬

‫یه شب همبستری تبدیل شد به شب موندن پیشِ همدیگه

‫‪He was calling so might scram, now we hug tight and‬‬

‫پسره امکان داشت هرزگیِ دختر رو ثابت کنه‪ ،‬زمانی که ما توی بغل همدیگه بودیم و

‫‪He found out, now she feels deserted and used‬‬

‫اون فهمید که دختر داره بهش خیانت میکنه‪ ،‬حالا دختره احساس میکنه ازش سوء استفاده شده

‫‪'Cause he left, so what? He did it first to her too‬‬

‫چون پسرِ رفت‪ ،‬که چی؟ اون اول بهش خیانت کرد

‫?‪Now how am I supposed to tell this girl that we're through‬‬

‫حالا چطور قراره بهش بگم که دیگه رابطمون تمومه؟

‫‪It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and suited‬‬

‫سخته که کلماتِ مناسب رو برای گفتنش پیدا کنم؛ من گوشه گیر‪ ،‬مضطرب و به هم ریخته ام‪

،‬‬

‫‪When it's too hurt but what you deserve is the truth‬‬

‫وقتی خیلی برام آزار دهنده است ‪ .‬ولی تو لیاقت داری که حقیقت رو بدونی

‫‪Don't take it personal, I just can't say this in person to you‬‬

‫من باهات خصومت شخصی ندارم‪ ،‬فقط نمیتونم مستقیما به خودت بگمش

‫‪So I revert to the studio like Hole In The Wall diners‬‬

‫پس من برمیگردم به استودیویی که مثلِ رستوران هایِ ‪ Hole In The Wall‬ هستش

‫‪Don't have to be reserved in a booth‬‬

‫نیازی نیست که تویِ اطاقکِ استودیو کم حرف باشم

‫‪I just feel like the person who I'm turnin' into is Irreversible,‬‬

‫من فقط حس میکنم که این آدمی که دارم بهش تبدیل میشم غیر قابل تغییره

‫‪I preyed on you like it's church at the pew‬‬

‫من برات دعا کردم انگار که رویِ نیمکتِ کلیسا نشستم

‫‪And now that I got you I don't want you‬‬

‫و حالا که بدستت آوردم دیگه نمی خوامت

‫‪Took advantage of my thirst to pursue‬‬

‫از عطشم استفاده کردم و از اون دختر سوء استفاده کردم

‫?‪Why do I do this dirt that I do‬‬

‫چرا این کارِ کثیفی که انجام میدم رو ادامه میدم؟

‫‪Get on my soapbox and preach, my sermon in speech‬‬

‫میرم رویِ تریبونم و شروع به سخنرانی و پند و اندرز دادن می کنم

‫‪Detergent and bleach is burned in the womb‬‬

‫درحالی که دخترِ مو طالیی توی رحم می سوزه

‫‪'Cause now with her in the womb‬‬

‫بخاطر اینکه وقتی اون تویِ رحم هستش

‫‪We can't bring her in this world, shoulda' knew‬‬

‫ما نمیتونیم به این دنیا بیاریمش‪ ،‬باید از قبل می دونستم

‫‪To use protection 'fore I bit into your forbidden fruit‬‬

‫قبل از اینکه به میوه ی ممنوعه ات گاز بزنم

‫که باید مراقبت می کردم

‫‪NasleHipHop

Fu*k!

!‫لعنت‬

 

 

[Chorus: Ed Sheeran]

 

[Bridge: Eminem & (Ed Sheeran)]

My name's (ooh), my name's (ooh), Denver, river run

‫اسمِ من رودخونه ی جاریِ دِنوِر ئه

Call me (ooh), call me (ooh), River (ooh, we'll let the river run)

‫ ما میذاریم رودخونه جاری شه‬.‫منو صدا کن رودخونه‬

 

 

[Verse 3: Eminem]

Always the bride's maid, never "The bride, hey!"

‫هیچوقت نشده بهش بگن" هی عروس‬، ‫همیشه ساقدوشِ یه عروس بوده

Fuck can I say? If life was a highway, the seat was an enclave

‫ متعلق به یکی دیگه بود‬،‫ پس صندلی های ماشینی که توشیم‬،‫چه کوفتی میتونم بگم؟ اگه زندگی یه اتوبان بود

I’d be swerving in five lanes

‫من پنج تا لاین منحرف می شدم

Speeds at a high rate like I'm sliding on ice, maybe

‫ شاید‬،‫ سرعت به بالاترین حد خودش رسیده و مث اینه که دارم روی یخ سُر میخورم

That's why I may have came at you sideways

‫این دلیلیه که من سراغت اومدم

I can't keep my lies straight, what I made

‫ چیزی که من ساختم رو‬،‫ نمیتونم دروغ هام رو بی پرده نگه دارم

You terminate, my baby

‫تو بچه ی من رو رو از بین میبری

This love triangle left us in a wreck tangled

‫این مثلثِ عشقی مارو گرفتارِ یه شکستگی کرده

What else can I say? It was fun for a while

‫دیگه چی میتونم بگم؟ برایِ یه لحظه خوش گذشت

That I really woulda loved your smile

‫واقعا لبخندت رو دوس داشتم

“Didn't really wanna abort” but fu*k it, what's one more lie

‫ گفتنِ یه دروغِ دیگه‬،‫"واقعا نمیخواستم که باعث سقط کردنت بشم" ولی ک**رتوش

To tell an unborn child?

‫ چه اهمیتی داره؟، ‫به بچه ای که بدنیا نمیاد‬

 

 

[Chorus: Ed Sheeran]