.

منو درکم نکنی

دردمو کم نکنی

با دلم سر نکنی

و بخوای منو ترکم کنی
میمیرم به جونه تو

نمیشه بدونه تو

میخوام پیشم بمونی تو

جونمو میدم به جون تو

دله من راضی شده

وارد بازی شده

عاشقه دیوونگیا و دیوونه بازی شده
با دلم اهلی تو باش

باز نشو نامهربون

باز بشی بی معرفت

این دل میشه بی همزبون

دلمو به دله تو دادم

که باشی تو یارم

بدونه تو بیقرارم

تا سحر بیدارم
آخ اگه تو منو ببینی

چه جوری بیمارم

منتظر اشاره م

تا جونمو برات میارم

دلمو به دله تو دادم

که باشی تو یارم

بدونه تو بیقرارم

تا سحر بیدارم
آخ اگه تو منو ببینی

چه جوری بیمارم

با اشاره ی تو

آخ جونمو برات میارم

 

منو تو ما بشیم

چرا جدا بشیم

کنار من بمون بذار به آتیش بکشیم
تمومه این دردو

تمومه این غصه

کنار تو بودن فقط برای من بسه

دلمو به دله تو دادم

که باشی تو یارم

بدونه تو بیقرارم

تا سحر بیدارم
آخ اگه تو منو ببینی

چه جوری بیمارم

منتظر اشاره م

تا جونمو برات میارم

دلمو به دله تو دادم

که باشی تو یارم

بدونه تو بیقرارم

تا سحر بیدارم
آخ اگه تو منو ببینی

چه جوری بیمارم

با اشاره ی تو

آخ جونمو برات میارم

.

پخش توسط سایت : mdzmusic