دانلود آهنگ bella ciao

جهت دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

.

ازاین پس جهت دانلود آهنگ در سایت دوم کلیک کنید

Una mattina mi son svegliato
یک روز صبح از خواب بیدار شدم

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام

Una mattina mi son svegliato
یک روز صبح از خواب بیدار شدم

E ho trovato l'invasor
و اشغالگرو دیدم

O partigiano portami via
ای پارتیزان منو با خودت ببر

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام

Partigiano portami via
ای پارتیزان منو با خودت ببر

Che mi sento di morir
که احساس مردن میکنم

E se io muoio da partigiano
و اگر من با پارتیزانها بمیرم

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام

E se io muoio da partigiano
و اگر من با پارتیزانها بمیرم

Tu mi devi seppellir
تو باید منو به خاک بسپاری

Mi seppellirai lassù in montagna
منو به خاک خواهی سپرد بالای آن کوه

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام

Mi seppellirai lassù in montagna
منو به خاک حواهی سپرد بالای آن کوه

Sotto l'ombra d’un bel fior
زیر سایه یک گل زیبا

E la gente che passerà
و مردمانی که عبور خواهند کرد

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
ای زیبا سلام،زیبا سلام،زیبا سلام سلام سلام

E la gente che passerà
و مردمانی که عبور خواهند کرد

E dirà oh che bel fior
و خواهند گفت آه چه گل زیبایی

.

.

پخش توسط سایت : mdzmusic