دریافت

نه ، نه حرفشم نزن

نه، نه حرفشم نزن بمونم

رو بر میگردونی ازم تو

نبینم دیگه نگاتو

تو طَفره میری و میترسی

که دادی دستم هِی آتو

بشین و خود خوری کن و بگو

کی داشت جز من هواتو

نه حرفشم نزن بمونم

محاله دوباره با تو

نه حرفشم نزن ، محاله فکرش هم

شروع عشقِ تو با من

نه حرفشم نزن دوباره این دلو

نکش به جنگ تَن به تَن

نه، نه نزن محاله فکرش هم

شروع عشق تو با من

نه، نه نزن دوباره این دلو

نکش به جنگ تَن به تَن

تو هرچی دوست داری بگو که

نمیرسه صدات به گوشم

غیر ممکنه گناهِتو

ببخشم و چشم بپوشم

نخواه که دل بسوزونم واسه

این خواهش و شکستنت

برو که دیگه تَن نمیدم

دوباره من به موندنت

نه حرفشم نزن محاله فکرشم

شروع عشق تو با من

نه حرفشم نزن دوباره این دلو

نکش به جنگ تن به تن

نه، نه نزن محاله فکرشم

شروع عشق تو با من

نه، نه نزن دوباره این دلو

نکش به جنگ تن به تن


پخش توسط سایت : mdzmusic