دریافت

Yo te miro, se me corta la respiraci?n
Cuanto tu me miras se me sube el coraz?n
(Me palpita lento el corazon)
Y en silencio tu mirada dice mil palabras
La noche en la que te suplico que no salga el sol

(Bailando, bailando, bailando, bailando)
Tu cuerpo y el mio llenando el vac?o
Subiendo y bajando (subiendo y bajando)
(Bailando, bailando, bailando, bailando)
Ese fuego por dentro me esta enloqueciendo
Me va saturando

Con tu f?sica y tu qu?mica tambi?n tu anatom?a
La cerveza y el tequila y tu boca con la m?a
Ya no puedo mas (ya no puedo mas) Ya no puedo mas (ya no puedo mas)
Con esta melod?a, tu color, tu fantas?a
Con tu filosof?a mi cabeza esta vac?a
Y ya no puedo mas (ya no puedo mas)
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)

Yo quiero estar contigo, vivir contigo
Bailar contigo, tener contigo
Una noche loca (una noche loca)
Ay besar tu boca (y besar tu boca)
Yo quiero estar contigo, vivir contigo
Bailar contigo, tener contigo una noche loca
Con tremenda loca
(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh)

Tu me miras y me llevas a otra dimensi?n

(Estoy en otra dimensi?n)
Tu latidos aceleran a mi coraz?n
(Tu latidos aceleran a mi coraz?n)
Que iron?a del destino no poder tocarte
Abrazarte y sentir la magia de tu olor

(Bailando, bailando, bailando, bailando)
Tu cuerpo y el mio llenando el vac?o
Subiendo y bajando (subiendo y bajando)
(Bailando, bailando, bailando, bailando)
Ese fuego por dentro me esta enloqueciendo
Me va saturando

Con tu f?sica y tu qu?mica tambi?n tu anatom?a
La cerveza y el tequila y tu boca con la m?a
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)
Con esta melod?a, tu color, tu fantas?a
Con tu filosof?a mi cabeza esta vac?a
Y ya no puedo mas (ya no puedo mas)
Ya no puedo mas (ya no puedo mas)

Yo quiero estar contigo, vivir contigo
Bailar contigo, tener contigo
Una noche loca (una noche loca)
Ay besar tu boca (y besar tu boca)
Yo quiero estar contigo, vivir contigo
Bailar contigo, tener contigo una noche loca
Con tremenda loca

 

وقتی بت نگاه میکنم،نفسم بند میاد

وقتی بم نگاه میکنی

قلبم آروم میزنه

و چشمات با سکوتش هزار حرف واسه گفتن داره

شب تمنا میکنم که خورشید هرگز طلوع نکنه

برقص، برقص، برقص، برقص

بدنِ تو و من پوچی رو پر میکنه

بالا و پایین،

برقص، برقص، برقص، برقص

آتش عشق درونم منو دیوونه کرده

عشق وجودمو در بر گرفته

با اندامت ،جادوی عشقت و بدنت اب جو،تِکیلا

و لبهای تو بر روی لبهای من

نمیتونم تحمل کنم

نمیتونم تحمل کنم….نمیتونم تحمل کنم

با منطق تو ذهن من خالیه

و من نمیتونم… و من نمیتونم

و من نمیتونم تحمل کنم… و من نمیتونم

میخوام با تو زندگی کنم،

با تو برقصم تو رو صاحب شم

در یک شب دیوانه کننده

وای، لباتُ ببوسم ( لباتُ ببوسم)

میخوام با تو زندگی کنم،

با تو برقصم تو رو صاحب شم

در یک شب دیوانه کننده

من رو به بُعد دیگه ای میبری

من در بُعد دیگه ای هستم

ضربات قلبت،قلب منم به تپش میندازه

ضربات قلبت،قلب منم به تپش میندازه

سرنوشت مسخره ایه اگر که نتونم لمست کنم

بغلت بگیرم وجادوی عطر تنت رو حس کنم

برقص، برقص، برقص، برقص

بدنِ تو و من پوچی رو پر میکنه

برقص، برقص، برقص، برقص

آتش عشق درونم منو دیوونه کرده

عشق وجودمو در بر گرفته

با اندامت ،جادوی عشقت و بدنت اب جو،تِکیلا

و لبهای تو

بر روی لبهای من

بدون تو نمیتونم تحمل کنم

نمیتونم تحمل کنم

با این آهنگ رنگت و خیالاتتبا منطق تو

ذهن من خالیه

و من نمیتونم( نمی تونم)

من نمیتونم تحمل کنم

میخوام با تو باشم، با تو زندگی کنم،

با تو برقصم، تو رو صاحب شم

در یک شب دیوانه کننده

اوه لباتُ ببوسم (آره لباتُ ببوسم)

میخوام با تو باشم، با تو زندگی کنم

با کلی دیوونه بازی

برقص عشق من، برقص عشقم…درد به ارومی از ما دور میشه