این نیز بگذرد از تتلو

.

 ♫♫♫

اون روزی که رفتی قلبم شکست

ولی عیبی نداره همینه که هست

هیچ خیالی نیست

چش روی حقایق نمیشه که بست..

من موندمو تنهایی و غم و درد

همه چی دود شده انگار با یه رعد و برق

ولی هیچ باکی نیست این نیز بگذرد

این نیز بگذرد

این نیز بگذرد..

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

 ♫♫♫

منو دوره کردن کارایی که اشتباه بوده

میجنگم با یه فضای تاریک زشت آلوده

بازم از چهار صبح گذشت این چشم وا مونده

منو تنهایی و خاطرات این عشق وامونده

رفتی هر چی خواستی گفتی پشت سرم

دیگه حتی تو دستت نیست انگشترم

دائم با حرکاتت دادی به کشتنم

چطوری توقع داری سایه تو فحش ندم

اون روزی که رفتی دلمم مُرد

ولی من اسمشو میزارم یه تولد

برو فکرشم نکن که من بی تو بشکنم قول

من خدارو دارم میکنم باز بهش توکل

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

این نیز بگذرد این نیز بگذرد

.

پخش توسط سایت : mdzmusic