دریافت

یه شب پاتیل حتما میرم بالا سرشون میشم ساقی اصلاٌ

میریزم خرابشون میکنم تا پاسی از شب بعدش میره میبینی جلوت خرابن از دم

از بخورشون تا نخورشون، از خوبشون تا بدرد نخورشون

امیر قیامت

♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫

♫یعنی من از اونام که آخر نشونم میده در شهر♫

♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫

♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫

♫یعنی من از اونام که ،خر نشونم میده در شهر♫

♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫

اهنگ امیر قیامت در شهر

نمیدونم بهش میاد بزنم عربده رو اصلاٌ

همیشه سخت بود اول قصه م بیا چشاتو بارونی کنم من از نم تکستم

یا احساس همدردی بار از غم قصم

به جای اینکه رو پاکت سیگار بزنن هشدار

باس رو چشای تو میزدن این نداره وجدان

توی این زندگی فقط دلم یجا گیر کرد، که کل زندگیم منو پیر کرد

با خیانتش منو از آدما سیر کرد بیا هنرم یه دلقکم که انگار توی سیرکم

نگو با همه آدما رفیق بوده تو این هنر

میگفت اونا بدرد نخورن ولی تو مرد

نکنه بعد منم داره به بعدی میگه مرد، منم جز اون بدرد نخور شدم 

ساکت نموندم کم نیوردم تو لفظ دو تا پا داری ما رو دیدی

دو تا دیگه بکن غرض

همونجوری که اومدی برو به همون آرومی

ببین عادت شد رابطمون با هم زیر یک سقف عشق بین ما نبود

شیرین اومدی آخرش تلخ عاطفی تمومه رابطش خونه شده

♫واسه گفتن این کلمه ها من ولخرجم عشق بگو اینا نمیره به خرجم♫

♫یعنی من از اونام که آخر نشونم میده در شهر

♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫

♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫

♫یعنی من از اونام که آخر نشونم میده در شهر♫

♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫

♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫

♫یعنی من از اونام که اخر نشونم میده در شهر

♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫

♫♫♫♫

تکست اهنگ در شهر امیر قیامت

♫♫♫♫

حواسم همه جا هست، نگو پشتمی نگو هوامو داری

تو یه دشمنی حالمو میپرسی از این خوش تر نیس

من پشت ویترین تو یه مشتری 

غرورم با وجودت بد خورد زمین، دلم پاره شد از تو کرد خود زنی

اه یه جای این قصه خرابه از طرف من نی هر طرف خرابه

یاد اون ما شدنای با هم، الان جفتمون منگیم من ناراحت تو راحت

حیف چقدر دوست داشتم گذاشتی رفتی خیلی راحت..

♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫

♫یعنی من از اونام که آخر نشونم میده در شهر♫

♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫

حال نمیدن کار نمیدن راه نمیرم پا نمیدن

ساده میگم وا نمیدن، صاف که میرم جا نمیدن

خاکی ام تو جاده میرم تو جاده میرم خاکی میرن

اونا لفظ خارجی من فارسی میگم عشقش رو دارن د را نمیرن

میگن حافظن ولی فال نمیدن، میخاون بپرم بهم بال نمیدن

واسه کنسرتم بهم جا نمیدن، میکروفونم بهم پاس نمیدن

من دیگه خودم کار نمیدم تو منو سلطان کردی بی راه نمیگم

شعرام سفید سیاه نمیگم، دردم زیاده زیاد نمیگم

♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫

♫یعنی من از اونام که اخر نشونم میده در شهر

♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫

♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫

♫یعنی من از اونام که اخر نشونم میده در شهر

♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫

پخش توسط سایت : mdzmusic