دریافت

♫♫♫

تو از کجا پیدات شد 

که با دلم حرف زدی

من عاشقِ این رابطه ــَم

به زندگیم خوش اومدی

تو از کجا پیدات شد 

توو بازیِ بی قائده

به ذهنمم نمیرسید 

خدا تو رو به من بده

شلوغ و گرم و روشنی 

درست عینِ زندگیم

من چشم وا کردم و تو 

افتادی بینِ زندگیم

دروغ میگفتم ولی کنار تو باور شدم

من خوب بودم قبلِ تو 

بعد از تو من بهتر شدم

وقتی دلت از دست رفت

یعنی یکی دنیات شد

یعنی بپرسی هِی ازش 

تو از کجا پیدات شد

 تو از کجا پیدات شد

وقتی دلت از دست رفت 

یعنی یکی دنیات شد

یعنی بپرسی هِی ازش 

تو از کجا پیدات شد

 تو از کجا پیدات شــــــد

♫♫

بذار گاهی قلبِ تو 

برام یه باور بشه

من قول میدم بعد از این 

زندگی بهتر بشه

نگاهم میکنی و 

به عشق بَر میخورم

میخندی از تَهِ دل 

من خنده هاتو میشمُرم

وقتی دلت از دست رفت 

یعنی یکی دنیات شد

یعنی بپرسی هِی ازش 

تو از کجا پیدات شد

 تو از کجا پیدات شد

وقتی دلت از دست رفت 

یعنی یکی دنیات شد

یعنی بپرسی هِی ازش 

تو از کجا پیدات شد

 تو از کجا پیدات شــــــد

♫♫♫

پخش توسط سایت : mdzmusic