♫♫♫

با این چند ساعت چراغای خونه روشن بمونهــــ

حالا که نمیشه تمامِ تو سهمِ من و زندگیم شه

بذار چند ساعت نگاهم این عشقو با چشمات سهیم شهـــــ

صبور هم که باشم نه طاقت ندارم نبینم تو رو

اگه سنگ بارید اگه سیل اومد تو بی من نرو

اگه خیلی سخته اگه خیلی دوره اگه حتی دیر

همین چند ساعت همین دلخوشی رو تو از من نگیــــــر

♫♫♫♫♫♫

از این سرنوشتی که بهش دچارم مگه بدتر هم بود

یه مشت خوابِ بد شد همه رویاهایی که توویِ سرم بود

تو رو اینجوری کم همون آرزو بود که هیچوقت نکردم

ببین ترسِ دوریت با من کاری کرده که راضی به دردم

صبور هم که باشم نه طاقت ندارم نبینم تو رو

اگه سنگ بارید اگه سیل اومد تو بی من نرو

اگه خیلی سخته اگه خیلی دوره اگه حتی دیر

همین چند ساعت همین دلخوشی رو تو از من نگیــــــر

صبور هم که باشم نه طاقت ندارم نبینم تو رو

اگه سنگ بارید اگه سیل اومد تو بی من نرو