ترانه چشم چشم دو ابرو از امیر تتلو


دریافت

چشم چشم دو ابرو - امیر تتلو

۱۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه اینده تاریکه از 25 باند


دریافت

آینده تاریکه - 25 باند

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه تبعید از حامد فرد


دریافت

تبعید - حامد فرد

۲۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه مسیر درد از عماد قویدل


دریافت

مسیر درد - عماد قویدل

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه فدا سرت از وانتونز


دریافت


دریافت

فداسرت - وانتونز

۱۱۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه قلاش از محسن چاووشی


دریافت

۶۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه خونه خوبه از امیر تتلو

دریافت

دریافت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه بخشش از حمید صفت و امیر عباس گلاب


دریافت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه الحب زی الوتر از نانسی عجرم


دریافت

 الحب زی الوتر - نانسی عجرم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه درس عشق از معین زد


دریافت

۱۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه محال از باران


دریافت

۴۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه وجدان بی وجدان از حامد فرد


دریافت

۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه هوام دوباره پسه از محسن چاووشی


دریافت

۲۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ترانه این نیز بگذرد از امیر تتلو

این نیز بگذرد از تتلو


دریافت

۱۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
میلاد دیلمی زاده

ترانه هر بار این درو از ماکان باند

هربار این درو از ماکان بند


دریافت

۴۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
میلاد دیلمی زاده

ابزار وبمستر

قالب وبلاگ